เราให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยทางเราจะเป็นผู้จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือ ชั้นนำที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ และจะเป็นผู้พิจารณาติดต่อสายการเดินเรือดำเนินการต่อรองและจองระวางเรือที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
- การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์(Less than Container Load : LCL)
การบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ซึ่งต้องร่วมแบ่งใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มี ปริมาณขนส่งไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้
- การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load : FCL)
การบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์โดยสินค้า ในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว ไม่มีการร่วมใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่น ๆ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้า ปริมาณมาก

 
 

บริการของเรา / ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ใกล้เคียง

การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Broker)

การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)


ติดต่อเรา

รายละเอียด

Buddy Freight International Co.,Ltd.
3656/13 Green Tower Floor 6 Unit L1, Rama4 Road,Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110 ,Thailand.

: (+66) 2 367 3367-8

: (+66) 2 367 3368

: buddy@buddy-freight.com

: 08.30-17.00 น.