การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีการศุลกากร ก่อนนำสินค้าชิ้นหรือลงเรือ/เครื่องบิน
- เรามีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า 
- รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า

 
 

บริการของเรา / ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ใกล้เคียง

การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)

การจัดการขนส่งทางทะเล (Sea Freight)


ติดต่อเรา

รายละเอียด

Buddy Freight International Co.,Ltd.
3656/13 Green Tower Floor 6 Unit L1, Rama4 Road,Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110 ,Thailand.

: (+66) 2 367 3367-8

: (+66) 2 367 3368

: buddy@buddy-freight.com

: 08.30-17.00 น.