วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะปิดระบบ EDI  สำหรับการยื่นขอ Form D (ATIGA)

และเริ่มใช้งานระบบ Form D ASW และ  Form D ASW Attached Sheet

สำหรับส่งออกไปอาเซียน 9 ประเทศ ด้วยระบบ Digital Signature (DS) เท่านั้น

 

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ปิดการใช้งานระบบออก Form D (ATIGA) หากมีการยื่นขอรับ Form D

ผ่านระบบ EDI หรือ DS จะต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันเสาร์ที่ 3 พฤศิกายน 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.

 

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานระบบ

Digital Signature ให้แล้วเสร็จ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมให้เข้าที่

http://edi.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=IKJ3kjLrmCI%3d&tabid=37

 

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เริ่มใช้งานระบบ e-form D ASW

ผู้ประกอบการจะไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form D ที่เคยยื่นในระบบเดิมมาใช้กับ ระบบ e-Form D ASW ได้

 

ผู้ที่ยื่นขอ Form D ในรูปแบบ XML File สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ASW ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ 

http://edi.dft.go.th   --->     ข้อมูลดาวน์โหลด    --->    Schema  CO

(มีข้อสงสังเกี่ยวกับไฟล์  Schema ขอคำปรึกษาได้ที่คุณณัฐพงษ์ Email : Natthapong@nti.co.th)

 

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

0 2547 4830 , 0 2547 4838 , 0 2547 4827 , 02547 4870

 

 

 

 
 

บริการของเรา / ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ใกล้เคียง

เรื่องการยื่นบัญชีสินค้าขาออก 24 ชั่วโมงก่อนเรือออก เริ่ม 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


ติดต่อเรา

รายละเอียด

Buddy Freight International Co.,Ltd.
3656/13 Green Tower Floor 6 Unit L1, Rama4 Road,Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110 ,Thailand.

: (+66) 2 367 3367-8

: (+66) 2 367 3368

: buddy@buddy-freight.com

: 08.30-17.00 น.