►► กรมศุลกากร ปรับปรุงตารางเทียบประเภทย่อย  AHTN2017 - AHTN2022  และ AHTN2022 - AHTN 2017

 ตารางเทียบพิกัดศุลกากร AHTN 2017- AHTN 2022 (#ใช้ในการอ้างอิง)

ตามที่ได้เผยแพร่ตารางเทียบพิกัดศุลกากรฉบับก่อนหน้า และภายหลังได้ตรวจพบว่ามีบางรายการที่ซ้ำ

ทำให้ผู้ประกอบการใช้งานไม่สะดวก กรมศุลกากรจึงได้ทำการปรับปรุงเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้อ้างอิงได้ง่ายขึ้น

 

ตารางเทียบฯ นี้เป็นแนวทางในการเทียบพิกัดศุลกากรประเภทย่อยเท่านั้น

    การตีความประเภทพิกัดฯ ยังคงต้องใช้หลักเกณฑ์การตีความและความตามที่กฎหมายบัญญัติ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  https://drive.google.com/file/d/1aM2BRGIQ68q9Ntj4SkfX01Y_Plp_i7rr/view?usp=drivesdk

 
 

บริการของเรา / ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ใกล้เคียง

ขั้นตอนการเดินพิธีการ ตรวจปล่อยสินค้า ATA CARNAT ขาเข้า** เอกสารตัวจริงต้องมาก่อนเรือถึง **

Fumigate คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไร และทำอย่างไร

7 Right (7R) Logistics คืออะไร

เขตประกอบการเสรี FREE (TRADE ZONE)และสิทธิประโยชน์

ตัวอย่างการคำนวณ CBM และน้ำหนักจากขนาดสินค้า สำหรับขนส่งทางเรือ

Link สำหรับเช็คเลขใบขนสินค้าที่มาทางสายการบิน


ติดต่อเรา

รายละเอียด

Buddy Freight International Co.,Ltd.
3656/13 Green Tower Floor 6 Unit L1, Rama4 Road,Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110 ,Thailand.

: (+66) 2 367 3367-8

: (+66) 2 367 3368

: buddy@buddy-freight.com

: 08.30-17.00 น.