Logistics Flow  คือการทำให้เกิดความรวดเร็วของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการอย่างราบรื่น  ไม่ติดขัด  ด้วยการทำความเข้าใจกระบวนการทำงานภายใน  ศึกษาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และจุดวิกฤตขององค์กรให้เข้าใจ อธิบายและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นได้อยู่ตลอด หลักสำคัญ 3 ประการของการทำ Logistics Flow คือ 

1. ทำให้กิจกรรมต่างๆใน Logistics นั้นต่อเนื่องกันให้ได้ (Closely Tied)

2. สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของ Flow ที่รวดเร็วอยู่ ตลอดเวลา

คือ กิจกรรมโลจิสติกส์จะต้องถูกออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น กิจกรรมโลจิสติกส์ของชิ้นส่วนการผลิต ก็จะต้องเน้นความการไหลที่เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก เป็นต้น

3. สร้างกลยุทธ์เพื่อทำให้ Flow นั้นสำเร็จตามเป้าหมาย


การส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภทในงาน Logistics  (7 Right, 7R) ประกอบด้วย

1 Right Product สินค้าถูกต้อง  >>  ส่งผลิตภัณฑ์ถูกต้องมีคุณภาพหรือข้อกำหนดคุณสมบัติ (Specifications)  ตามความต้องการของลูกค้า

2. Right Quantity จำนวนถูกต้อง  >>  ส่งสินค้าในจำนวนที่ถูกต้อง   ปริมาณตรงตามความต้องการไม่ขาดไม่เกิน   ควรมีการประสานงานกับคลังสินค้า

3. Right Conviction สภาพถูกต้อง  >>  ส่งสินค้าในสภาพที่ดีไม่แตกหักเสียหาย 

4. Right Customer ลูกค้าถูกต้อง   >>  ส่งสินค้าให้ถูกตัวผู้รับสินค้า  ให้บริการด้วยศักยภาพที่สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการหรือเกินความคาดหวัง  ก่อให้เกิดความพึงพอใจจากการส่งสินค้า เช่น  มีการรับประกันสินค้า มีการบริการหลังการขาย หรือมีอุปกรณ์ให้ใช้ทดแทนขณะซ่อม

5. Right Place สถานที่ถูกต้อง  >>  ส่งสินค้าให้ถูกที่ถูกที่ตั้ง  ส่งสินค้าได้ตรงตามสถานที่ที่ต้องการ  ต้องระบุสถานที่ในการจัดส่ง  มีการแนบแผนที่  ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่ออย่างชัดเจน  เพื่อให้ได้รับสินค้าที่ถูกต้องในสถานที่ที่ถูกต้อง

6. Right Time เวลาถูกต้อง  >>  ส่งสินค้าทันเวลาตรงตามเวลาที่กำหนดนัด  ต้องระบุเวลาในการจัดส่งที่แน่นอน (Lead Time)  ไม่เร็วไปหรือช้าไป  การกำหนดเวลาในการส่งสินค้าให้ได้ในเวลาที่ต้องการมีความสำคัญในกิจกรรมของลูกค้า  หากมีการส่งสินค้าช้ากว่ากำหนดที่ต้องการอาจส่งผลทำให้โครงการกระบวนการผลิตหยุดชะงัก 

7. Right Cost ต้นทุนที่ถูกต้อง  >>  ไม่เวอร์จนเกินไปซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานขององค์กรด้วย

 

**************************************************************************************************************************

 
 

บริการของเรา / ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ใกล้เคียง

ขั้นตอนการเดินพิธีการ ตรวจปล่อยสินค้า ATA CARNAT ขาเข้า** เอกสารตัวจริงต้องมาก่อนเรือถึง **

กรมศุลกากร ปรับปรุงตารางเทียบประเภทย่อย  AHTN2017 - AHTN2022  และ AHTN2022 - AHTN 2017

Fumigate คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไร และทำอย่างไร

เขตประกอบการเสรี FREE (TRADE ZONE)และสิทธิประโยชน์

ตัวอย่างการคำนวณ CBM และน้ำหนักจากขนาดสินค้า สำหรับขนส่งทางเรือ

Link สำหรับเช็คเลขใบขนสินค้าที่มาทางสายการบิน


ติดต่อเรา

รายละเอียด

Buddy Freight International Co.,Ltd.
3656/13 Green Tower Floor 6 Unit L1, Rama4 Road,Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110 ,Thailand.

: (+66) 2 367 3367-8

: (+66) 2 367 3368

: buddy@buddy-freight.com

: 08.30-17.00 น.