การส่งออกสินค้าของประเทศไทยไปยังต่างประเทศ ผู้ส่งออกสินค้าบางประเภทจำเป็นต้องทำ Fumigate  ก่อนการส่งออกสินค้า ซึ่งผู้ส่งออกที่ส่งออกเป็นประจำจะทราบเป็นอย่างดีเกี่ยวกับ การ Fumigate(ฟูมิเกท) แต่ผู้ส่งออกรายใหม่อาจ สงสัยว่า การ Fumigate(ฟูมิเกท) คืออะไร  วันนี้เราจะมาอธิบายว่า Fumigate คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไร และทำอย่างไร

 

► Fumigate คืออะไร

                    การรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เช่น ลังไม้ทึบ (case), แผ่นไม้รองรับสินค้า (pallet), กล่องไม้ (packing block), ถังไม้ (drums), ลังไม้โปร่ง (crate), ไม้รองมุมกันกระแทก (pallet collars), ไม้รองลาก (skids) ไม้กันกระแทก (dunnage) เป็นต้น เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชที่คาดว่าจะมีโอกาสติดไปกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เหล่านี้ โดยวัสดุที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องทำการรมยา

 

► Fumigate จำเป็นอย่างไร

               เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะต้องทำการแพ็คกิ้งเพื่อให้สินค้าปลอดภัยสะดวกในการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย จึงมีการใช้วัสดุไม้เป็นวัสดุในการบรรจุภัณฑ์ เพราะว่า เป็นวัสดุที่ หาง่าย ราคาไม่แพง และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้วัสดุที่เป็นไม้ สามารถเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นอันตรายกับคน, สัตว์ และพืช ดังนั้นการขนส่งไม้ที่มีแมลงเหล่านั้นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งสามารถทำให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงต่าง ๆ ได้ ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยของคน, สัตว์ และพืชรวมทั้งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศของประเทศนั้น ๆ ได้

                     คณะทำงานภายใต้อนุสัญญา สำหรับการอารักขาพืชระหว่างประเทศ หรือ ISPM (International Standards For Phytosanitary Measures) จึงได้จัดทำมาตรฐานมาตรการสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศขึ้น นั้นคือ International Plant Protection Convention (IPPC) หรืออนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ  ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมภาคีอนุสัญญา IPPC นี้ด้วยดังนั้นเพื่อควบคุมบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศให้ปราศจากศัตรูพืช และเป็นมาตรฐานสากลจึงกำหนดให้ ต้องได้รับการกำจัดแมลงศัตรูพืชก่อนการส่งออก ด้วยการรมยา (Fumigation)

► Fumigate  ต้องทำอย่างไร?

                  ผู้ส่งออกสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการ Fumigation ที่ขึ้นทะเบียนไว้และได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว และเมื่อได้รับการฟูมิเกทแล้วทางผู้ให้บริการจะประทับตราที่บรรจุภัณฑ์ไม้ เป็นเครื่องหมาย IPPC และจะออกใบรับรองการฟูมิเกทให้ด้วย (Fumigate Certificate)

                   จะเห็นได้ว่า การฟูมิเกทนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชในหลายประเทศมีความเข้มงวดกับเรื่องนี้อย่างมาก ถ้าไม่มีใบรับรองการฟูมิเกท เขาจะไม่รับสินค้าและตีกลับประเทศต้นทางได้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 
 

บริการของเรา / ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ใกล้เคียง

ขั้นตอนการเดินพิธีการ ตรวจปล่อยสินค้า ATA CARNAT ขาเข้า** เอกสารตัวจริงต้องมาก่อนเรือถึง **

กรมศุลกากร ปรับปรุงตารางเทียบประเภทย่อย  AHTN2017 - AHTN2022  และ AHTN2022 - AHTN 2017

7 Right (7R) Logistics คืออะไร

เขตประกอบการเสรี FREE (TRADE ZONE)และสิทธิประโยชน์

ตัวอย่างการคำนวณ CBM และน้ำหนักจากขนาดสินค้า สำหรับขนส่งทางเรือ

Link สำหรับเช็คเลขใบขนสินค้าที่มาทางสายการบิน


ติดต่อเรา

รายละเอียด

Buddy Freight International Co.,Ltd.
3656/13 Green Tower Floor 6 Unit L1, Rama4 Road,Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110 ,Thailand.

: (+66) 2 367 3367-8

: (+66) 2 367 3368

: buddy@buddy-freight.com

: 08.30-17.00 น.