ขั้นตอนการเดินพิธีการ ตรวจปล่อยสินค้า ATA CARNAT

ขาเข้า** เอกสารตัวจริงต้องมาก่อนเรือถึง **

เอกสารที่ต้องใช้ ขาเข้า

1.ATA CARNET

2.หนังสือชี้แจ้ง ( ผู้นำเข้า ) ต้อง add paperless ด้วย

3.มอบอำนาจ ( ผู้นำเข้า ) / คนเดิน ต้องมีชื่อ ในระบบกรม ด้วยว่าอยู่บริษัท ไหน paper less

4.invoice packing ,B/L ( cer ด้วย) draft ใบขน ด้วย / รูปสินค้า / ตีตรายาง + เซ็นทุกใบ (ผู้นำเข้า )  

5.สำคัญ ต้องของหนังสือ จาก ศูนย์ แสดงสินค้า ( 2 ใบ / 1 ของศูนย์ประชุม มอบ ให้ ผู้จัด /2 ผู้จัดมอบให้ ผู้นำเข้า )

 

1.ก่อนเรือจะถึงประเทศไทย 1-2วันหรือ ต้องติดต่อสายเรือ เพื่อ ยื่นยันการเป็นเจ้าของสินค้า ยื่นยันชื่อผู้รับสินค้า และลงระบบกรมศุลกากร

2.ก่อนวันเรือเข้าจะได้ค่าใช้จ่ายจากสายเรือ( local charge ) เพื่อทำ จ่ายเงินเพื่อ เอาเอกสารไปแลก และจ่ายเงิน

3.เมื่อเรือเข้า แล้ว รอตู้มาที่สถานที่ เปิดตู้ ต้องให้ตู้มาก่อนถึงจะ ไปพบเจ้าหน้าที่ได้

4.ไปพบเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเอกสาร 1 วัน แล้วเข้าไปหาที่ โกดัง อีก 1 วัน ตรวจสอบ เอกสารทั้งหมด ( เอกสารตัวจริงทั้งหมด ) 1 วันก่อน เปิดตู้

5.พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสินค้า ว่าไม่มีสิ่งผิดปกติ

6.ไปจ่ายค่าโกดังของการท่าเรือ

7.เตรียมคนงาน ไปนำสินค้าออกจากตู้ ณ ที่เปิดตรวจ และทำการแกะลังออก ( ตรวจไปพร้อมเจ้าหน้าที่ ) ต้องแจ้งก่อน 1 วัน

8.เรียกรถสไลด์ มารอ  เมื่อแกะของเสร็จก็นำ ของขึ้นรถ ได้

9. ส่งสินค้าได้เมือ เจ้าหน้าที่ สั่งปล่อย แล้ว  ต้องไปแจ้งหน้าประตูการท่าเรือด้วย

10.ไปส่งยังศูนย์แสดงสินค้า

ขาออก  //// เอกสารที่ต้องใช้ ขาออก

1.ATA CARNET

2.หนังสือชี้แจ้ง ( ผู้ส่งกลับ )

3.มอบอำนาจ ( ผู้นำเข้า ) / คนเดิน ต้องมีชื่อ ในระบบกรม ด้วยว่าอยู่บริษัท ไหน paper less

4.Booking / invoice packing ,B/L ( cer ด้วย) draft ใบขน ด้วย / รูปสินค้า / ตีตรายาง + เซ็นทุกใบ (ผู้ส่งออก  )   3 ชุด

5.สำคัญ ใบกำกับตู้ ( ทกท 05 ) พิม  ใช้ 3 ชุด

 

1.ก่อนสินค้าจะพร้อมนำกลับ ให้ จองเรือ เพื่อ ได้รู้วัน ส่งกลับและ สถานที่ ส่งสินค้ากลับ 1-2 อาทิตย์ ( ต้องกลับ ท่าเรือเดิม เท่านั้น)  

2.เมื่อ สินค้าพร้อม นำรถสไลด์ไปรับสินค้า ที่ศูนย์แสดงสินค้า มาที่ ยังทำลังไม้

3.ทำการ ต่อลัง 2-3 วันก่อนรถมาถึง และติดต่อ คนรับสินค้า (สายเรือก่อนวันโหลด 1วัน เพื่อเตรียมตู้)

4.เมื่อสินค้ามาถึง นำลัง และประกอบ สินค้าเข้าไปในลัง ( ทำการถ่ายรูปทุกขั้นตอน )( 1-2 วัน)

5.เดินพิธีการพบเจ้าหน้าที่ก่อนนำสินค้าไป โหลดเข้าตู้ 1 วัน( ขาออก ส่วนกลาง เมื่อ เสร็จ ต้องไปขาออก ที่โกดัง แล้ว ก็ไปที่จบที่ ฝ่ายเอกสิทธิ

6.เตรียมคนงานเพื่อ รัดชิ่งตู้ 1 วัน

7.วันที่นำสินค้าเข้าตู้ ต้องพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสินค้าก่อน เข้าตู้

8.ปิดตู้ ได้ รอเรือ ออก และไปจ่าย  ค่าใช้จ่ายจากสายเรือ( local charge )

9.ได้ เอกสารตัวจริงทั้งหมด จาการเดินเอกสารที่ฝ่ายเอกสิทธิ ขั้นสุดท้าย ครับ ) เช็คราคาส่งเอกสารกลับ และส่งกลับไปทาง courier 

 
 

บริการของเรา / ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ใกล้เคียง

กรมศุลกากร ปรับปรุงตารางเทียบประเภทย่อย  AHTN2017 - AHTN2022  และ AHTN2022 - AHTN 2017

Fumigate คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไร และทำอย่างไร

7 Right (7R) Logistics คืออะไร

เขตประกอบการเสรี FREE (TRADE ZONE)และสิทธิประโยชน์

ตัวอย่างการคำนวณ CBM และน้ำหนักจากขนาดสินค้า สำหรับขนส่งทางเรือ

Link สำหรับเช็คเลขใบขนสินค้าที่มาทางสายการบิน


ติดต่อเรา

รายละเอียด

Buddy Freight International Co.,Ltd.
3656/13 Green Tower Floor 6 Unit L1, Rama4 Road,Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110 ,Thailand.

: (+66) 2 367 3367-8

: (+66) 2 367 3368

: buddy@buddy-freight.com

: 08.30-17.00 น.