ตู้คอนเทนเนอร์ มีขนาดเท่าไหร่บ้าง?

ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้กันทั่วไปหากแบ่งตามขนาดนั้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 20 ฟุต และ 40 ฟุต

1. ตู้ 20 ฟุต มีความกว้าง x ยาว x สูง ที่ 8.0 ฟุต x 19.6 ฟุต x 8.6 ฟุต

    มีน้ำหนักบรรจุตู้ได้ไม่เกิน 21.7 ตัน และขนาดไม่เกิน 32-33.5 คิวบิกเมตร

2. ตู้ 40 ฟุต มีความกว้าง x ยาว x สูง ที่่ 8.0 ฟุต x 40.0 ฟุต x 9.6 ฟุต

    มีน้ำหนักบรรจุตู้ได้ไม่เกิน 27.4 ตัน และขนาดไม่เกิน 76.4-76.88 คิวบิกเมตร

 
 

บริการของเรา / ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ใกล้เคียง

กรมศุลกากร ปรับปรุงตารางเทียบประเภทย่อย  AHTN2017 - AHTN2022  และ AHTN2022 - AHTN 2017

Fumigate คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไร และทำอย่างไร

7 Right (7R) Logistics คืออะไร

เขตประกอบการเสรี FREE (TRADE ZONE)และสิทธิประโยชน์

ตัวอย่างการคำนวณ CBM และน้ำหนักจากขนาดสินค้า สำหรับขนส่งทางเรือ

Link สำหรับเช็คเลขใบขนสินค้าที่มาทางสายการบิน


ติดต่อเรา

รายละเอียด

Buddy Freight International Co.,Ltd.
3656/13 Green Tower Floor 6 Unit L1, Rama4 Road,Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110 ,Thailand.

: (+66) 2 367 3367-8

: (+66) 2 367 3368

: buddy@buddy-freight.com

: 08.30-17.00 น.