“FORM E” ตัวช่วยลดหย่อนภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน

การจะทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ให้กำไรดีเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังตรงกับความต้องการของผู้ซื้อในยุคปัจจุบันนี้ ที่ชื่นชอบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรือพรีออเดอร์ (Pre-Order) เป็นอย่างมาก และสินค้าจากจีนก็เป็นสินค้าที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งราคาถูกและมีคุณภาพดี ทำให้ธุรกิจนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่เลือกที่จะลงทุนกับการนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นอย่างมาก

ซึ่งการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้นก็ต้องมีการเสียภาษีนำเข้า โดยการเก็บภาษีสินค้าแต่ละประเภทนั้นก็จะมีมูลค่าการเสียภาษีที่ไม่เท่ากัน อัตราค่าเสียภาษีนั้นจะน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่กับ “พิกัดศุลกากรของสินค้า และมูลค่าสินค้าที่ทำการค้าขาย” โดยการคำนวณนั้นจะคำนวณโดยราคาสินค้า หากมีราคาสูงบวกกับฐานภาษีสูงเมื่อคำนวณภาษีนำเข้าออกมา ก็จะเป็นตัวเลขที่สูงตามไปด้วย

ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายก็ต้องการที่จะลดหย่อนภาษีการนำเข้าสินค้าเป็นธรรมดา เพื่อช่วยลดต้นทุนการทำธุรกิจและได้รับกำไรจากการขายสินค้าที่มากยิ่งขึ้น แล้วหากต้องการที่จะลดหย่อนภาษีนำเข้าสินค้าหละจะทำไง? Form E คือตัวเลือก และหากคุณยังไม่ทราบว่า Form E คืออะไร เราไปทำความรู้จักกันครับ

 

“Form E” คืออะไร?

 “Form E” คือเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าชนิดหนึ่ง โดยหน้าที่ของมันแล้ว มันคือเอกสารที่รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากสมาชิกประเทศใน ACFTA โดยผ่านเกณฑ์ถิ่นกำเนิดและได้รับถิ่นกำเนิดภายใต้ ACFTA โดยที่ผู้นำเข้าสินค้าหลายประเภทมักจะขอฟอร์ม E ในการนำเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพราะสินค้าหลายตัวได้รับการลดหย่อนภาษีลงเหลือ 0% ทำให้ไม่ต้องเสียอากรในการนำเข้าเลยครับ

ดังนั้นสิ่งที่ผู้นำเข้าต้องทำคือสอบถามไปยังบริษัทชิปปิ้งว่าพิกัดของสินค้าที่ท่านต้องการนำเข้านั้นมีสิทธิ์ได้รับลดหย่อนอากรจากข้อตกลงทางการค้าหรือไม่ และตรวจสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าด้วย หากสินค้าของท่านได้รับการลดหย่อนภาษีแน่นอนแล้วให้ท่านแจ้งบริษัทผู้ส่งออกให้ดำเนินการขอฟอร์ม E จากเจ้าหน้าที่ของประเทศผู้ส่งออก และจัดส่งมาเพื่อดำเนินการแสดงฟอร์ม E ประกอบการนำเข้าต่อเจ้าหน้าที่ที่ประเทศไทยเพื่อทำการลดหย่อนภาษีอากรต่อไป

ในกรณีที่ผู้นำเข้าไม่สามารถนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือฟอร์ม E มาแสดงต่อท่าหรือที่หรือด่านศุลกากรก่อนที่จะนำสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร แต่ต้องการใช้สิทธิ์ฟอร์ม E นี้สามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษได้โดยทำการบันทึกข้อมูลการสงวนสิทธิการขอคืนอากรภายหลังการนำเข้าในช่อง Remark ของแต่ละรายการใบขนสินค้าขาเข้า และชำระอากรในอัตราปกติไปก่อน แต่ถ้าไม่ได้บันทึกข้อมูลสงวนสิทธิเพื่อขอคืนอากรภายหลังการนำเข้าในช่อง Remark ของแต่ละรายการ ผู้นำเข้าต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันพร้อมเหตุผลประกอบและให้ด่านศุลกากรเป็นผู้อนุมัติแทนก่อนนำของออกได้

ลักษณะเด่นๆของเอกสาร “Form E” มีดังนี้

  • ต้องออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ของประเทศส่งออกที่เป็นสมาชิกที่ทำข้อตกลงทางการค้าอาเซียนจีน หรือ ACFTA เท่านั้น
  • เอกสารฟอร์ม E ต้นฉบับ (Original) นั้นมีสีน้ำตาลอ่อน โดยมีสำเนาสองฉบับ (Duplicate และ Triplicate) เป็นสีเขียวอ่อน
  • จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • อายุของเอกสาร Form E นั้นมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
  • แสดงสินค้าได้ไม่เกิน 20 รายการ
  • เป็นแบบฟอร์มด้านหน้าและมีข้อมูลตัวหนังสือที่ถูกต้องอยู่บนด้านหลัง
  • ข้อมูลที่ระบุในเอกสารต้องถูกต้องตรงกับเอกสารอื่นที่ใช้ประกอบการนำเข้าส่งออก

การทำเอกสาร Form E นี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนจะขอ Form E เพราะว่าสินค้าหลายตัวได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้า ซึ่งอาจลดลงเหลือ 0% แต่ก็ไม่ใช่สินค้าทุกประเภทที่จะลดหย่อนภาษีได้ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่ระบุในข้อตกลง ACFTA อีกด้วย

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือรายละเอียดของเอกสารการนำเข้าส่งออกทั้งหมดนั้นจะต้องตรงกัน ไม่ว่าจะเป็น Bill of Lading, Commercial Invoice, Packing List, ที่อยู่ ผู้นำเข้าส่งออก, ลำดับสินค้า, เครื่องหมายและเลขที่บนหีบห่อ, จำนวนสินค้า และชนิดของสินค้า รวมถึงรหัสพิกัดสินค้า HS Code, ถิ่นกำเนิดสินค้า, และน้ำหนักรวม (Gross Weight), เลขที่และวันที่ของ Invoice ก็ต้องถูกต้อง 100% ไม่ให้ผิดแม้แต่นิดเดียว

หากข้อมูลใน Form E ไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารชนิดอื่นที่ยื่นประกอบควบคู่กัน เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ลดหย่อนภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้าได้ และผู้นำเข้าต้องใช้ Form E ตัวจริงเท่านั้น ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้า

ข้อมูลในช่องต่างๆของเอกสาร Form E

Reference no. คือเลขที่ของฟอร์ม E

Form E issued in ___________ ชื่อประเทศผู้ส่งออก

ช่องที่ 1: ชื่อ ที่อยู่ และประเทศ ของผู้ส่งออก

ช่องที่ 2: ชื่อ ที่อยู่ และประเทศของผู้รับสินค้า

ช่องที่ 3: Departure Date คือ วันส่งสินค้าของผู้ส่งออก

Vessel’s name / Aircraft etc. คือชื่อของเรือ หรือ เครื่องบิน

Port of Discharge คือ ท่าที่นำเข้า

ช่องที่ 4: ช่องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจว่าจะให้สิทธิ์หรือปฏิเสธสิทธิ์

ช่องที่ 5: Item Number คือ ลำดับของสินค้า ไล่ลงมาจาก 1 ถึงไม่เกิน 20

ช่องที่ 6: Marks and numbers on package คือ เครื่องหมายและหมายเลขที่อยู่หีบห่อสินค้า

ช่องที่ 7: จำนวนและชนิดของหีบห่อ และรายละเอียดของสินค้ารวมถึงจำนวนและ พิกัดสินค้า HS Code

ช่องที่ 8: Origin Criteria คือ เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า เช่น WO (Wholly Obtained Products), สัดส่วนเป็น % และ PSR (เป็นไปตามกฎเฉพาะรายสินค้า)

ช่องที่ 9: น้ำหนักรวม (Gross Weight) และปริมาณอื่นๆ และ ราคา FOB

ช่องที่ 10: Number and date of invoices คือ เลขที่และวันที่ของ Invoice

ช่องที่ 11: ชื่อประเทศผู้ผลิต (Country)

ชื่อประเทศผู้นำเข้า ตรง (Import Country)

สถานที่ วันที่ และลายเซ็นของผู้ส่งออก (Place and date, signature of authorized signatory)

ช่องที่ 12: สถานที่ วันที่ และลายเซ็นและตราประทับของผู้มีอำนาจออก Form E

ช่องที่ 13: ทำเครื่องหมายหน้าเงื่อนไขในกรณีเป็นการออกฟอร์มในกรณีพิเศษดังต่อไปนี้

Issued Retroactively = กรณีที่เป็นการออก C/O ย้อนหลัง

Exhibition = กรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำไปจัดแสดงสินค้าและขายสินค้าระหว่างงานแสดง

Movement Certificate = ภายใต้เงื่อนไขหนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย

Third Party Invoicing = ทำการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม

เมื่อรู้ช่องทางการลดหย่อนภาษีแล้ว ผู้ที่ต้องการจะทำธุรกิจการ “นำเข้าสินค้าจากจีน” แล้วก็สามารถทำเอกสาร Form E ได้เพื่อลดหย่อนภาษีสินค้าในการนำเข้าของท่านได้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองในการทำธุรกิจการนำเข้าสินค้าได้เลย และหากผู้ประกอบการคนไหนต้องการที่จะใช้บริการผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนด้วยแล้ว BUDDY FREIGHT พร้อมป็นผู้บริการให้บริการนำเข้าสินค้าที่รับประกันความไว้วางใจ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ครับ

 

*** หมายเหตุ เริ่มใช้ Form E แบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

cpo2000.com

abassociated.com

 

 
 

บริการของเรา / ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ใกล้เคียง

กรมศุลกากร ปรับปรุงตารางเทียบประเภทย่อย  AHTN2017 - AHTN2022  และ AHTN2022 - AHTN 2017

Fumigate คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไร และทำอย่างไร

7 Right (7R) Logistics คืออะไร

เขตประกอบการเสรี FREE (TRADE ZONE)และสิทธิประโยชน์

ตัวอย่างการคำนวณ CBM และน้ำหนักจากขนาดสินค้า สำหรับขนส่งทางเรือ

Link สำหรับเช็คเลขใบขนสินค้าที่มาทางสายการบิน


ติดต่อเรา

รายละเอียด

Buddy Freight International Co.,Ltd.
3656/13 Green Tower Floor 6 Unit L1, Rama4 Road,Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110 ,Thailand.

: (+66) 2 367 3367-8

: (+66) 2 367 3368

: buddy@buddy-freight.com

: 08.30-17.00 น.