Form D คือ
หนังสือรับรองที่ยื่นขอใช้สิทธิลงหย่อนภาษีศุลกากร โดยมาจากคำว่า Common Effective Preferential Tariff (CEPT) หมายถึง อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน เป็นการลดอัตราภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่นำเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ประกอบด้วย10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา
 

มีประโยชน์อย่างไร เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันว่าสินค้าของผู้ประกอบการมีแหล่งกำเนิดสินค้า หมายถึง ผลิตมาจากวัตถุดิบภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด เพื่อขอรับการลดภาษี ณ ศุลกากรปลายทาง
 

สินค้าแบบไหนที่ได้รับสิทธิ สินค้าที่ส่งออกจะต้องอยู่ในบัญชีรายการสินค้าลดภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนผู้นำเข้า และสินค้าที่ส่งออกต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด และหลักเกณฑ์การขนส่งโดยตรง

วิธีการคิดต้นทุนการผลิตเพื่อขอ Form D
การคิดต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อขอ Form D คำณวนโดนนำมูลค่ารวมของต้นทุนการผลิตในประเทศ (วัตถุดิบในประเทศ + ค่าขนส่งไปถึงท่าเรื่อ หรือด่านที่ส่งออก) หารด้วยราคาสินค้า F.O.B. คุณด้วย 100 ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องมากกว่า 40% จึงจะขอ Form D ได้

back to back Form D คือ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศที่ 3 เช่น อินโดนีเซียส่งสินค้ามาไทย และประเทศไทยส่งต่อไปยังประเทศลาว สามารถทำได้ซึ่งเป็นการ Re-export สินค้าดังกล่าว ซึ่งสินค้าต้องไม่มีการกระทำสิ่งใด หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของสินค้าโดยหนังสือรับรอง (Back to Back Form D) จะต้องระบุสินค้าและแหล่งกำเนิดในช่อง 8 ตรงกับ Form D ฉบับเดิม

 

ใช้สิทธิได้เมื่อไร ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิลดภาษีภายใต้กรอบ AEC ได้เลย แต่สินค้าจะต้องผ่านกฎเกณฑ์ว่าเป็นสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากอาเซียนเท่านั้น


วิธีปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า Form D
1.ยื่นคำขอหนังสือรับรอง Form D พร้อมหนังสือรับรอง Form D ที่พิมพ์ข้อความครบถ้วนถูกต้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจออกหนังสือรับรอง ของกรมการค้าต่างประเทศ
2.เอกสารประกอบด้วย ใบกำกับสินค้า (ตันฉบับหรือสำเนา),ใบตราส่งสินค้า (Bill of  Lading :B/L) หรือใบรับขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) หรือเอกสารแสดงการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ต้นฉบับหรือสำเนา
3.หนังสือรับรองอัตราส่วนต้นทุนการผลิตสินค้าทั่วไปและหนังสือรับรองละเอียดขั้นตอนการผลิตสินค้าสิ่งทอ ในกรณีเป็นสินค้าสิ่งทอพิกัด 50-63
4.กรณีเป็นสินค้าภายใต้พิกัดตอนที่ 25-97 ต้องแลกหนังสือแจ้งผลการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร

ผู้ประกอบการสามารถปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  E-mail : Buddy@buddy-freight.com ทางทีมงานบริษัท บัดดี้ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาครับ

 

ข้อมูลอ้างอิง

http://exportknow.blogspot.com

https://www.kasikornbank.com

 
 

บริการของเรา / ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ใกล้เคียง

กรมศุลกากร ปรับปรุงตารางเทียบประเภทย่อย  AHTN2017 - AHTN2022  และ AHTN2022 - AHTN 2017

Fumigate คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไร และทำอย่างไร

7 Right (7R) Logistics คืออะไร

เขตประกอบการเสรี FREE (TRADE ZONE)และสิทธิประโยชน์

ตัวอย่างการคำนวณ CBM และน้ำหนักจากขนาดสินค้า สำหรับขนส่งทางเรือ

Link สำหรับเช็คเลขใบขนสินค้าที่มาทางสายการบิน


ติดต่อเรา

รายละเอียด

Buddy Freight International Co.,Ltd.
3656/13 Green Tower Floor 6 Unit L1, Rama4 Road,Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110 ,Thailand.

: (+66) 2 367 3367-8

: (+66) 2 367 3368

: buddy@buddy-freight.com

: 08.30-17.00 น.